Title: Public Operations                                 If you need copy same format use firefox or chrome or safari but iexplorer not work


Preview of Code
using ErrorLog;
using Janus.Windows.EditControls;
using Janus.Windows.GridEX.EditControls;
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Globalization;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Windows.Forms;
namespace EmployeeAffair
{
  internal class PublicOperations
  {
    internal class EmbeddedResource
    {
      internal EmbeddedResource()
      {
      }
      public static Stream GetFile(string FileName)
      {
        Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly();
        return assembly.GetManifestResourceStream(FileName);
      }
    }
    public enum TextMonths
    {
      محرم = 1,
      صفر,
      ربيع_أول,
      ربيع_ثاني,
      جمادي_الأول,
      جمادي_الثاني,
      رجب,
      شعبان,
      رمضان,
      شوال,
      ذو_القعدة,
      ذو_الحجة
    }
    internal class TreeViewTag
    {
      public string Key;
      public Guid ID;
      public TreeViewTag(string pKey, Guid pID)
      {
        this.Key = pKey;
        this.ID = pID;
      }
    }
    internal class EncryptionsHelp
    {
      public static string Encrypt(string clearText, string Password)
      {
        byte[] clearBytes = Encoding.Unicode.GetBytes(clearText);
        PasswordDeriveBytes pdb = new PasswordDeriveBytes(Password, new byte[]
        {
          73,
          118,
          97,
          110,
          32,
          77,
          101,
          100,
          118,
          101,
          100,
          101,
          118
        });
        byte[] encryptedData = PublicOperations.EncryptionsHelp.Encrypt(clearBytes, pdb.GetBytes(32), pdb.GetBytes(16));
        return Convert.ToBase64String(encryptedData);
      }
      public static byte[] Encrypt(byte[] clearData, byte[] Key, byte[] IV)
      {
        MemoryStream ms = new MemoryStream();
        Rijndael alg = Rijndael.Create();
        alg.Key = Key;
        alg.IV = IV;
        CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, alg.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write);
        cs.Write(clearData, 0, clearData.Length);
        cs.Close();
        return ms.ToArray();
      }
      public static string Decrypt(string cipherText, string Password)
      {
        byte[] cipherBytes = Convert.FromBase64String(cipherText);
        PasswordDeriveBytes pdb = new PasswordDeriveBytes(Password, new byte[]
        {
          73,
          118,
          97,
          110,
          32,
          77,
          101,
          100,
          118,
          101,
          100,
          101,
          118
        });
        byte[] decryptedData = PublicOperations.EncryptionsHelp.Decrypt(cipherBytes, pdb.GetBytes(32), pdb.GetBytes(16));
        return Encoding.Unicode.GetString(decryptedData);
      }
      public static byte[] Decrypt(byte[] cipherData, byte[] Key, byte[] IV)
      {
        MemoryStream ms = new MemoryStream();
        Rijndael alg = Rijndael.Create();
        alg.Key = Key;
        alg.IV = IV;
        CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, alg.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write);
        cs.Write(cipherData, 0, cipherData.Length);
        cs.Close();
        return ms.ToArray();
      }
    }
    public const string REGULAR_FOR_DATE = "(0[1-9]|[12][0-9]|3[00])[- /.](0[1-9]|1[012])[- /.]((14|20)\\d\\d)";
    internal const string FIELD_TYPE_TEXT_SINGLE = "TextSingleLine";
    internal const string FIELD_TYPE_TEXT_MULTI = "TextMultiLine";
    internal const string FIELD_TYPE_TEXT_NUMBER = "Number";
    internal const string FIELD_TYPE_TEXT_DATE = "Date";
    internal const string FIELD_TYPE_TEXT_TIME = "Time";
    internal const string COMMAND_MENU_LOGIN = "LoginToolStripMenuItem";
    internal const string COMMAND_MENU_LOGOUT = "LogOutToolStripMenuItem";
    internal const string COMMAND_MENU_EXIT = "exitToolStripMenuItem";
    internal const string COMMAND_REG_DBSERVER = "DBServer";
    internal const string COMMAND_REG_DBNAME = "DBName";
    internal const string COMMAND_REG_DBLOGIN = "DBLogin";
    internal const string COMMAND_REG_DBPASSWORD = "DBPassword";
    internal const string MESSAGE_ERROR_INVALIDACCESS = "خطأ في إسم المستخدم أو كلمة المرور . حاول مرة أخرى";
    internal const string MESSAGE_INFO_اسم_الدخول_موجود = "عفوا! اسم المستخدم موجود مسبقا";
    internal const string MESSAGE_INFO_حقل_مطلوب = "{0} لايمكن أن يكون فارغ.";
    internal const string MESSAGE_INFO_كلمة_المرور_غير_متساوية = "كلمة المرور وتأكيدها لا بد أن تتطابق";
    internal const string MESSAGE_QUES_تأكيد_بالحذف = "هل أنت متأكد من رغبتك بحدف {0} المحدد";
    internal const string MESSAGE_QUES_لايمكن_الحذف_لوجود_روابط = "لايمكنك حدف المستخدم .. لوجود بعض العمليات المرتبطة به";
    internal const string MESSAGE_DATE_FORMAT = "عفوا!.إدخال التاريخ غير صحيح... لابد أن يكون اليوم/الشهر/السنة";
    internal const string MESSAGE_SELECT_CURRENT_DATE = "عفوا!! لا بد أن تقوم باختيار السنة الحالية";
    internal const string MESSAGE_ENTER_HOLIDAY_NAME = "عفوا!!يجب أن تدخل اسم الإجازة";
    internal const string MESSAGE_INFO_FROM_GTH_TO_HOLIDAY = "عفوا!! بداية الإجازة يجب أن تكون أقل أو تساوي نهايتها";
    internal const string MESSAGE_INFO_أختار_تصنيف_الوظيفة = "عفوا!! يجب أن تختار اسم تصنيف الوضيفة..ومن تم حاول مرة أخرى.";
    internal const string MESSAGE_INFO_SELECT_THEN_OK = "عفوا!! يجب أن تختار أولاً من الجدول ومن تم الضغط على زر موافق";
    internal const string MESSAGE_INFO_ADDING_NEW_ITEMS = "أنت قمت بتغيير {0}!! هل أنت متأكد من رغبتك في هذا التغيير؟\nأنقر على `نعم` للقيام باضافة عناصر جديدة له..أو `لا` للتراجع!!";
    internal const string MESSAGE_INFO_NO_WORKTIME_SPECIEFIED = "يبدو ان تاريخ اليوم لا يوجد له وقت للدوام في قاعدة البيانات\n..أو ان مدير النظام لم يدخل وقت الدوام لهذا اليوم..أرجو التأكد من مدير النظام";
    internal const string MESSAGE_INFO_EMP_HAS_ATTENDED = "لقد تم تحضير الموظفة لهذا اليوم";
    internal const string MESSAGE_INFO_START_END_DATE = "يحدث تاريخ الإنتهاء الذي أدخلته قبل تاريخ البدء.";
    internal const string MESSAGE_INFO_DAY_THURSDAY_FRIDAY = "ربما يحدث التاريخ في احدى ايام الإجازة الرسمية (الجمعة أو الخميس) ؟؟\nهل تريد متابعة حفظ التاريخ؟";
    internal const string MESSAGE_DATE_OCCURE_IN_EMP_HOLIDAY = "يحدث هذا التاريخ في تاريخ قد أضيف في قائمة الإجازات لهذه الموظفة؟؟";
    internal const string MESSAGE_QUST_DELETE_EMPLOYE = "هل أنت متأكد من رغبتك في حذف الموظفة ؟؟";
    internal const string MESSAGE_QUST_DELETE_ACTION = "هل أنت متأكد من رغبتك في حذف {0} ؟؟";
    internal const string MESSAGE_INFO_UN_ABLE_DELETE = "عذرا..لم يتم الحذف بسبب وجود روابط متعلقة بالمادة المراد حذفها !!";
    internal const string MESSAGE_INFO_DATE_OCCUR_IN_ATTEND = "يحدث التاريخ الذي أدخلته في تاريخ قد تم تحضير الموظفة فيه..أرجو التأكد من التاريخ المدخل !!";
    internal const string PRODUCT_NAME = "نظام الحضور والغياب";
    public static string UserName;
    public static Guid UserID;
    internal static void ShowErrorMessage(Exception ex)
    {
      MessageBox.Show(ex.Message, "نظام الحضور والغياب", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign | MessageBoxOptions.RtlReading);
      frmErrorMessage frm = new frmErrorMessage();
      frm.txtMessage.Text = ex.Message;
      string messageDetails = ex.Source + "\n";
      messageDetails = messageDetails + ex.StackTrace + "\n";
      messageDetails += ex.ToString();
      frm.txtMessageDetails.Text = messageDetails;
      frm.ShowDialog();
    }
    internal static void ShowInfoMessage(string Message)
    {
      MessageBox.Show(Message, "نظام الحضور والغياب", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign | MessageBoxOptions.RtlReading);
    }
    internal static DialogResult ShowQuestionMessage(string Question)
    {
      return MessageBox.Show(Question, "نظام الحضور والغياب", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2, MessageBoxOptions.RightAlign | MessageBoxOptions.RtlReading);
    }
    internal static void ShowتحذيرMessage(string Message)
    {
      MessageBox.Show(Message, "نظام الحضور والغياب", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign | MessageBoxOptions.RtlReading);
    }
    internal static bool IsDateThursdayOrFriday(string pDate)
    {
      try
      {
        CultureInfo cl = new CultureInfo("ar-sa");
        DateTime currentTime;
        try
        {
          currentTime = DateTime.ParseExact(pDate, "dd/MM/yyyy", cl);
        }
        catch
        {
          currentTime = DateTime.ParseExact("29" + pDate.Substring(2, 8), "dd/MM/yyyy", cl).AddDays(1.0);
        }
        if (currentTime.DayOfWeek.ToString() == "Thursday" || currentTime.DayOfWeek.ToString() == "Friday")
        {
          return currentTime.DayOfWeek.ToString() == "Thursday" || currentTime.DayOfWeek.ToString() == "Friday";
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        PublicOperations.ShowErrorMessage(ex);
      }
      return false;
    }
    internal static bool IsDateOccureInEmployeeHoliday(string date, SqlConnection sqlConnection, Guid EmployeeID, Guid YearID)
    {
      try
      {
        DBOperations db = new DBOperations(sqlConnection);
        DataTable dt = db.sp_EmployeeHolidays_GetByDateAndEmpAndYear(YearID, EmployeeID, date).Tables[0];
        return dt.Rows.Count > 0;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        PublicOperations.ShowErrorMessage(ex);
      }
      return false;
    }
    internal static DataTable GetFieldDataTypes()
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.Add("Name", typeof(string));
      dt.Columns.Add("fld_FieldTypeValue", typeof(string));
      DataRow dr = dt.NewRow();
      dr[0] = "نص [سطر واحد]";
      dr[1] = "TextSingleLine";
      dt.Rows.Add(dr);
      dr = dt.NewRow();
      dr[0] = "نص [عدة سطور]";
      dr[1] = "TextMultiLine";
      dt.Rows.Add(dr);
      dr = dt.NewRow();
      dr[0] = "رقم";
      dr[1] = "Number";
      dt.Rows.Add(dr);
      dr = dt.NewRow();
      dr[0] = "تاريخ";
      dr[1] = "Date";
      dt.Rows.Add(dr);
      dr = dt.NewRow();
      dr[0] = "وقت";
      dr[1] = "Time";
      dt.Rows.Add(dr);
      return dt;
    }
    internal static DataTable GetCurrentLearingYearID(SqlConnection SQLConnection)
    {
      DBOperations db = new DBOperations(SQLConnection);
      return db.sp_Years_GetCurrentYear().Tables[0];
    }
    internal static bool IsToLessThanFrom(DateTime from, DateTime to)
    {
      return from > to;
    }
    internal static DateTime ParseExact(string datetime, string format)
    {
      CultureInfo cl = new CultureInfo("ar-sa");
      DateTime date;
      try
      {
        date = DateTime.ParseExact(datetime, format, cl);
      }
      catch
      {
        date = DateTime.ParseExact("29" + datetime.Substring(2, 8), format, cl).AddDays(1.0);
      }
      return date;
    }
    internal static void SelectAll(EditBox control)
    {
      control.SelectAll();
    }
    internal static void SelectAll(MaskedEditBox control)
    {
      control.SelectAll();
    }
    internal static bool IsValidValue(string regularExpression, string value)
    {
      Regex reg = new Regex(regularExpression, RegexOptions.Singleline);
      Match mtch = reg.Match(value);
      return mtch.Success;
    }
    internal static string GetHijiryMonthNumberByName(string key)
    {
      Hashtable resource = PublicOperations.GetHijiriMonthsNumbers();
      key.ToString().Replace("\u00a0", "_");
      return (string)resource[key];
    }
    internal static string GetHijiryMonthNameByNumber(string key)
    {
      Hashtable resource = PublicOperations.GetHijiriMonthsNames();
      return (string)resource[key];
    }
    internal static Hashtable GetHijiriMonthsNumbers()
    {
      Hashtable resources = new Hashtable();
      DataSet dataSet = new DataSet();
      dataSet.ReadXml(PublicOperations.EmbeddedResource.GetFile("EmployeeAffair.StaticData.StaticInfoDataSet.xml"));
      foreach (DataRow dr in dataSet.Tables[0].Rows)
      {
        resources.Add(dr["Name"], dr["Number"]);
      }
      return resources;
    }
    internal static DataSet GetHijiryDataTable()
    {
      DataSet dataSet = new DataSet();
      dataSet.ReadXml(PublicOperations.EmbeddedResource.GetFile("EmployeeAffair.StaticData.StaticInfoDataSet.xml"));
      return dataSet;
    }
    private static Hashtable GetHijiriMonthsNames()
    {
      Hashtable resources = new Hashtable();
      DataSet dataSet = PublicOperations.GetHijiryDataTable();
      foreach (DataRow dr in dataSet.Tables[0].Rows)
      {
        resources.Add(dr["Number"], dr["Name"]);
      }
      return resources;
    }
    internal static void SelectDateFromDialog(MaskedEditBox control, SqlConnection SQLConnection, bool CanAddNewYear)
    {
      frmCustomDateTime frm = new frmCustomDateTime(SQLConnection, CanAddNewYear);
      if (CanAddNewYear)
      {
        frm.txtYear.ComboStyle = ComboStyle.Combo;
      }
      if (control.Text.Length != 0)
      {
        frm.txtYear.SelectedValue = control.Text.Substring(6, 4);
        int day = Convert.ToInt32(control.Text.Substring(0, 2));
        frm.txtDay.Value = day;
        string month = control.Text.Substring(3, 2);
        if (frm.txtMonth.Items.Contains(month))
        {
          frm.txtMonth.Text = PublicOperations.GetHijiryMonthNameByNumber(month);
        }
      }
      frm.ShowDialog();
      if (frm.DialogResult == DialogResult.OK)
      {
        string day2 = (frm.txtDay.Value.ToString().Length == 1) ? ("0" + frm.txtDay.Value.ToString()) : frm.txtDay.Value.ToString();
        string monthNo = frm.txtMonth.SelectedValue.ToString();
        string year = frm.txtYear.SelectedValue.ToString();
        control.Text = string.Concat(new string[]
        {
          day2,
          "/",
          monthNo,
          "/",
          year.ToString()
        });
      }
    }
    public static void MonthCalendarChanged(UIComboBox day, UIComboBox month)
    {
      string arg_0B_0 = month.SelectedItem.Text;
    }
    private static RegistryKey GetRegistryObject()
    {
      return Registry.CurrentUser.CreateSubKey("Software\\EmployeesAffairSystem");
    }
    internal static void GetDBLoginValues(ref string DBServer, ref string DBLogin, ref string DBName, ref string DBPassword)
    {
      try
      {
        RegistryKey RegistryObject = PublicOperations.GetRegistryObject();
        DBServer = RegistryObject.GetValue("DBServer", "إسم الخادم هنا").ToString();
        DBLogin = RegistryObject.GetValue("DBLogin", "إسم الدخول هنا").ToString();
        DBName = RegistryObject.GetValue("DBName", "إسم قاعدة البيانات هنا").ToString();
        try
        {
          DBPassword = PublicOperations.EncryptionsHelp.Decrypt(RegistryObject.GetValue("DBPassword", PublicOperations.EncryptionsHelp.Encrypt("Password", "Password")).ToString(), "Password");
        }
        catch
        {
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        PublicOperations.ShowErrorMessage(ex);
      }
    }
    internal static void SetDBLoginValues(string DBServer, string DBLogin, string DBPassword, string DBName)
    {
      RegistryKey RegistryObject = PublicOperations.GetRegistryObject();
      RegistryObject.SetValue("DBServer", DBServer);
      RegistryObject.SetValue("DBName", DBName);
      RegistryObject.SetValue("DBPassword", PublicOperations.EncryptionsHelp.Encrypt(DBPassword, "Password"));
      RegistryObject.SetValue("DBLogin", DBLogin);
    }
    internal static string GetConnectionString()
    {
      string result;
      try
      {
        string ServerName = null;
        string LoginName = null;
        string LoginBassword = null;
        string DatabaseName = null;
        PublicOperations.GetDBLoginValues(ref ServerName, ref LoginName, ref DatabaseName, ref LoginBassword);
        string strConnection = "Server={0};UID={1};Password={2};Database={3}";
        strConnection = string.Format(strConnection, new object[]
        {
          ServerName,
          LoginName,
          LoginBassword,
          DatabaseName
        });
        result = strConnection;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        PublicOperations.ShowErrorMessage(ex);
        result = null;
      }
      return result;
    }
  }
}